Majavareitti

Pituus: 23 km
Kosket: koskia vähän, luokitus 0-II

Reitti kulkee Majavamelojien toiminta-alueella.

Kartat: 1:200000 Suomen tiekartta GT 5 ja 6
Reittikartat: 1:50000 Virtasalmen Majavareitti

Majavareitillä järjestetään perinteinen melontatapahtuma joka vuosi kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Seuralla on FB-sivut Majavamelonta.

REITTISELOSTUS


Reitin aloituspaikka on Haapajärven Vitjastenlahti, josta se jatkuu sokkeloisen Haapajärven yli (n. 4,5 km) Välijoelle. Haapajärven ylityksessä reitin varteen sattuu noin 40 saarta, jotka tekevät järvimaisemasta vaihtelevan ja vaativan. 

Noronniemen tyvessä sijaitsee korsu, jota voi käyttää eräkämppäperiaatteella.

Välijoki (1,2 km) on rauhallisesti virtaava joki, putousta on noin 0,2 m. Yksi levähdyspaikka sijaitsee Ankeleenjärven pohjoispäässä. Reitti jatkuu Ankeleenjärven yli Isojoen suuhun, jonne kertyy matkaa 2,2 km. Isojoki (7 km) laskee Monniin. Joen pudotus (5,7 m) muodostuu useasta pienestä sahista. 

Jokisuusta laskien on yhden kilometrin kohdalla osuuden hankalin paikka, Myllysahi.
Myllysahi on laskukelvoton pohjapadon vuoksi. Varmin maamerkki sahille saavuttaessa on maantiesilta. Heti sillan jälkeen on oikealla puolella pieni poukama, johon tulee rantautua. Poukamaan mahtuu kerrallaan vain kaksi kanoottia, joten suuremmissa ryhmissä liikuttaessa on jäljessä tulevien odoteltava maantiesillan yläpuolella rantautumispaikan vapautumista. Koski on ohitettavissa oikeaa rantaa pitkin.Toinen suurempi putous on Lahnasahi, joka on matala ja nopea koski. Vähän veden aikana on varauduttava pohjakosketuksiin. Vaikeusluokka veden korkeudesta riippuen I-II.

Samoin seuraavana oleva Haarasahi on matala, mutta suhteellisen hidas sahi. Haarasahin niskalle laskeva Luomasenpuro on majavien parhainta asuinaluetta, noin 200 metrin päässä on suuri patoalue ja useita maapesiä.Isojoki on hyvä kalavesi. Joessa yleisesti viihtyvät kalalajit ovat hauki, ahven, särki, made ja siika. Hällinmäenkalastuskunta myy kalastuslupia. Monnin rannalla on seuraava levähdyspaikka. Monni laskee Palkeelansalmen, Salmenjärven ja Uitonsalmen kautta Maaveteen. Reitti päättyy kirkonkylän koulun uimarantaan Majavamelojien kanoottivarastolle.Reitti on merkitty järviosuuksilla keltaisella reittiunnuksella. Levähdyspaikat on merkitty keltaisella kolmiolla ja kanoottitunnuksella.

KALASTUS

Reitillä on tavanomainen sisävesien kalakanta. Erityisesti Isojokea pidetään hyvänä kala-alueena. Joesta saa haukia, ahvenia, särkiä, mateita ja siikaa. Kalastusvälineiksi sopivat heittouistin, pohjaonki ja tavallinen mato-onki.
Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu on suoritettava jos kalastaa muutoin kuin onkimimalla tai pilkkimällä.